Salty seas - Evidence for a young earth/en

From RilSource
Jump to navigationJump to search

By Dr Jonathan D. Sarfati


Cmi.logo.png Från Creation Ministries International
översättning av originaltext hämtad från CMI