Resolution 1580 (2007)/9/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

9. Rådet har ständigt insisterat på att vetenskap har en grundläggande betydelse. Vetenskap har möjliggjort beaktansvärda framsteg inom livsbetingelser samt arbetsvillkor och är en betydande faktor inom ekonomisk, teknologisk och social utveckling. Evolutionsteorin har inget att göra med gudomlig uppenbarelse utan är [istället] baserad på fakta.

  • Vetenskap har möjliggjort beaktansvärda framsteg - Det är lätt att hålla med om de inledande meningarna, men vid sista meningen byter man helt plötsligt ämne och går från operativ vetenskap (sådant som sker nu, och som kan experimenteras med och observeras nu) över till ursprungsfrågor och evolutionstro. Europarådet skapar här alltså förvirring med avsikt! (Eller så klarar man inte av att förstå skillnaden.) Efter att ha manat fram intrycket av en viss efterblivenhet hos åsiktsmotståndarna gör man ett häpnadsväckande religiöst påstående: En nedlåtande jämförelse görs mellan gudomlig uppenbarelse och evolutionstro, och Europarådet påstår självsäkert att en grundlös evolutionstro, dvs utan några som helst bevis, är "fakta". Genom att tala om saker som finns nu och som alla är överens om och som alla kan se med ögonen, och sedan plötsligt byta ämne, skapar man skruvade associationer i uppenbart syfte att idiotstämpla sina åsiktsmotståndare. Med sådana skenmanövrar skapar man alltså förvirring som försvårar faktaanalysen för icke-experter (dvs vanligt folk). Europarådet väljer alltså att med fula knep och falska paralleller skapa motvilja och olustkänslor mot oönskade åsikter, samt lägga på ett åsiktstryck i religions- och vetenskapsfrågor med tyngden av sin makthungriga politiska auktoritet. Europarådet har med denna resolution satt mycket smutsiga metoder i system. (MM/RIL)
  • social utveckling - Resolutionen är full av falska påståenden om hur dåligt inflytande tron på skapelse har. De som skrivit resolutionen verkar vara mycket rädda eller så försöker de skrämma andra. Först ger man en falsk bild av att människor med skapelsetro är emot allt möjligt, för att sedan baktala dem och genom politisk manipulation försöka förbjuda att deras åsikter kommer till tals i skolan. (M)
  • baserad på fakta - Återigen visar Europarådet sin stora okunskap. Kunskaper om biologins inbyggda variationsmekanismer samt destruktiva mutationer är byggd på fakta (variation är dock inte samma sak som utveckling). Men den största delen av evolutionsteorin, storskalig utveckling av huvudgrupper, som är viktigast ur religiös ateistisk synvinkel, grundas på spekulationer. (MM/RIL)