Resolution 1580 (2007)/8/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

8. Kreationism har många motsägande aspekter. Idén om "intelligent design", som är den senaste mer förfinade versionen av kreationism, förnekar inte en viss grad av evolution. Men hur som helst, intelligent design, presenterad på ett mer förfinat sätt, försöker framställa sin infallsvinkel som vetenskaplig, och däri ligger faran.

Personal tools