Resolution 1580 (2007)/7/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

7. Det finns en verklig risk för det skall uppstå en allvarlig förvirring i våra barns tankevärld mellan vad som har att göra med övertygelse, tro, ideal av alla slag och vad som har att göra med vetenskap. En attityd av att "allt är likvärdigt" kan te sig lockande och tolerant, men är i verkligheten farlig.

Personal tools