Resolution 1580 (2007)/5/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

5. Kreationister ifrågasätter vetenskapligheten inom vissa kunskapsområden och argumenterar att evolutionsteorin enbart är en tolkning bland andra. De anklagar vetenskapsmän för att inte tillhandahålla tillräckligt med bevis som grund för evolutionsteorins vetenskapliga giltighet. Istället försvarar kreationister sina egna påståenden som vetenskapliga. Inget av detta håller för objektiv analys.

Personal tools