Resolution 1580 (2007)/20/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

20. Rådet välkomnar det faktum att 27 vetenskapliga akademier i Europeiska rådets medlemsstater, i juni 2006, skrev på en deklaration om undervisning om evolution, och uppmanar de vetenskapliga akademier som inte redan gjort det att skriva på deklarationen.

Personal tools