Resolution 1580 (2007)/2/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

 • ...religiös tro - Här vill vi gärna komplettera Europarådets undervisning om religiös tro, med vår egen syn på vad som är en sund Biblisk tro. Vi tror att det är viktigt att pröva om något man tror på är sant eller inte. Men ofta kritiseras bibeltrogna kristna just för att de öppet vill pröva all sorts tro (även evolutionstro)! Det finns alltså olika slag av tro, och i evolutionsfrågan hänvisar skapelsetroende kristna till mänsklighetens gemensamma historia, samt till en verklighet vi alla kan se med våra egna ögon, men det nämner inte Europarådet. Ett sådant sätt att tro kan nämligen prövas, och det är detta som gör att skapelsetro upplevs så "farligt" av vissa. Det avslöjar lögn, inbillning och även dåligt underbyggd evolutionstro! Prövbarhet är nämligen grundläggande inom klassisk biblisk kristen tro. Själva föremålet för klassisk biblisk kristen tro är något som ögonvittnen själva varit med om, något de med "egna ögon har sett, och med egna öron har hört, och med egna händer har rört vid" (se 1 Joh 1:1). I Gamla Testamentet uppmanades judiska föräldrar att berätta för sina barn och efterkommande om händelser de varit med om i verkligheten (t ex 2 Mos 13:8) och i Sverige uppmanades vi genom boken "Om detta må ni berätta", att minnas en av 1900-talets värsta historiska händelser. Det är alltså viktigt att rätt minnas sin historia och att tro på den. På liknande sätt hänvisas även i Nya Testamentet (citatet ovan) till sådant som verkligen hänt. Sådana historiska händelser kunde då kritiseras redan av samtiden och bluff kunde avslöjas omgående. Och enkla människor, utan makt, som inte får skriva officiella statliga krönikor, skulle inte ha kunnat sopa undan spåren efter sådana avslöjanden.
  Det är alltså avgrundsdjup skillnad mellan inbillningstro och sådan tro som bygger på en gemensam verklighet samt verkliga händelser - den sistnämnda tron kan prövas och kritiseras! Och därför har klassisk biblisk tro alltid stått öppen för prövning, utan smussel och hemlighetsmakeri (2 Kor 4:1). Och därför behöver även Europarådet nyansera sitt vårdslösa bruk av ordet tro. Mot bakgrund av denna grundattityd inom klassisk biblisk kristen tro är det inte konstigt att den moderna vetenskapen grundades nästan uteslutande av skapelsetroende! (Newton, Pascal, Faraday, Pasteur and Kelvin etc. Se även lista med tidiga vetenskapsmän som var skapelsetroende.
 • Dåliga effekter, försiktighet, hot mot mänskliga rättigheter... demokratier - Vaga och otäcka antydningar är ett fult gammalt knep som möjliggör att öppet sprida ont uppsåt. Europarådet skapar här negativa känslor och obehagliga associationer och kopplar sedan dessa till de åsikter och medborgargrupper man bekämpar. Men man ger inga konkreta skäl, som kan bemötas, om varför man "bekymrar" sig över "möjliga dåliga effekter" inom utbildningssystemet samt kusliga "konsekvenser för våra demokratier". Förväntar man sig vilka dåliga effekter som helst?
  Vi förstår mycket väl att folk lättare leds att tro att resten av skrivelsen kommer att innehålla giltiga skäl för den krypande oro man redan har väckt om skrivelsen börjar på detta sätt, med obehagliga antydningar om farofyllda konsekvenser i en oviss framtid. Men Europarådet levererar inte några fakta, de presenterar inte korrekta skäl och konkreta argument i resolutionen som leder till logiska slutsatser om hot och fara. Därför återstår endast systematisk svartmålning.(RIL)
 • Om hets och hot - I verkligheten ser denna text mest ut som en oblyg anstiftan till förföljelse av klassisk biblisk tro, och skapelsetro i allmänhet. Vi ser här tydligen ett öppet försök till hets mot folkgrupp. Begränsad frihet för vissa tankar och grupper föreslås, som berör flera grundläggande levnadsvillkor i ett modernt samhälle. Europarådet går för långt. Johan Candelin, Direktor för religionsfrihetsfrågor inom WEA (World Evangelical Alliance) som i många år bevakat religiös förföljelse världen över, pekar ut ett typiskt mönster som brukar föregå systematisk förföljelse:
 1. Först desinformation
 2. Sedan en tid av diskriminering
 3. Sedan öppen förföljelse på olika sätt
(Läs mer om WEA, Johan Candelin och förföljelse av kyrkan, samt Johan Candelins syn på hur förföljelse växer fram steg för steg.) (RIL)
 • Om vi inte är försiktiga... - Europarådet föreslår alltså försiktighet. Och goda medborgare (utom skapelsetroende som inte tillhör gruppen "vi") kan nu alltså förvänta sig begränsande åtgärder - men vilka? Vad krävs egentligen för att med tillräcklig fasthet anses agera med "försiktighet". Hur långt är man beredd att gå för att hindra det omfattande hot som skapelsetroende nu anses utgöra mot vitala delar av samhällskroppen? Historien förskräcker när vi tänker tillbaka endast några decennier och påminner oss om vad som i förlängningen kan hända med folkgrupper som utmålas som hot mot levnadsvillkoren för hela samhället, ja hela mänskligheten. Med tanke på de omfattande farorna "vi" uppges stå inför, måste ju dessa människor vara väldigt farliga? (RIL)
 • parlamentsrådet bekymrad - Här ursäktar man sig att man faktiskt delvis själv går emot den grundläggande synen med frihet att tro. Men, sedan skriver man att "Icke desto mindre" vill de gå emot en viss tro. Europarådets resolution verkar vara skriven med kluven tunga. (MM)
 • möjliga dåliga effekter - De dåliga effekter man nämner är ingenting annat än de förvrängningar Europarådet själva gör (utom förstås i enskilda fall - sådant som även de flesta skapelsetroende vänder sig emot). Det är ren skrämselpropaganda att detta skulle vara en fara för någon demokrati eller de mänskliga rättigheterna. Men, Europarådets eget uttalande är en fara för demokratin, när de stämplar andras åsikter som en fara och på detta sätt vill hindra olika åsikter att komma fram. (MM)