Resolution 1580 (2007)/19.4/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

19.4. med fasthet bekämpa undervisning av kreationism som en vetenskaplig disciplin med samma ställning som evolutionsteorin samt i allmänhet presentation av kreationistiska idéer inom något annat ämne än religion.