Resolution 1580 (2007)/19.4/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • bekämpa undervisning av kreationism -- OK, men då är vårt förslag att vi först börjar med att flytta de delar av evolutionsteorin som inte är grundade på experiment till religionskunskapen. Där har evolutionsteorin en väl passande plats som en ateistisk förklaringsmodell till alltings uppkomst och historia. Vi kunde då låta naturvetenskaperna få vara empirisk naturvetenskap och kreationism, evolutionism samt andra ursprungsteorier kunde presenteras på religionstimmarna. Något sådant kan vi tänka oss. Men bara om Europarådet lovar, dyrt och heligt, att inte hota och hetsa och svartmåla och demonisera i syfte att så småningom ta över även religionstimmarna! (MM/RIL)