Resolution 1580 (2007)/19.2/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

19.2. förstärka undervisningen om vetenskapens grunder, dess historia, dess epistemologi [kunskapsteori] och dess metoder jämsides med undervisning i objektiv vetenskaplig kunskap;