Resolution 1580 (2007)/19.1/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

19. Parlamentsrådet riktar därför en allvarlig uppmaning till medlemsstaterna, och särskilt dess utbildningsmyndigheter, att:

  • främja vetenskaplig kunskap - Vi föreslår att Europarådet börjar med att själv bättre sätta sig in i vad vetenskap är för något. Europarådet har dessutom i denna resolution gett en falsk bild av att skapelsetroende totalt avvisar vetenskap. Vi reagerar kraftigt mot Europarådets beskrivning av vetenskap samt mot Europarådets version av hur skapelsetroende ser på vetenskap. Den synen håller vi verkligen inte med om. Men en mer vanlig definition av vetenskaplig kunskap kunde vi ha hållit med om. (MM/RIL)