Resolution 1580 (2007)/18/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

18. Undersökning av kreationisternas växande inflytande visar att argumenten mellan kreationism och evolution går långt utanför en intellektuell debatt. Om vi inte är försiktiga kommer de värden som utgör själva grunden i det Europeiska rådet att hamna under direkt hot från kreationistiska fundamentalister. Det är en del av rollen hos Europeiska rådets parlamentariker att reagera innan det är för sent.