Resolution 1580 (2007)/18/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • utanför en intellektuell debatt - Vilken okunnig politisk konstellation som helst, till exempel Europarådet, kan få i sinnet att börja tro på evolutionisternas religiösa naturalistiska världsbild, och med stor nitiskhet och utan hållbara bevis eller giltiga argument, försöka påtvinga även andra sin dåligt underbyggda övertygelse. Om man hamnar i polemik med sådana evolutionsfundamentalister, hamnar samtalet då alltså "utanför en intellektuell debatt"? Vi frestas att hålla med Europarådet om en sådan tanke. (RIL)
  • själva grunden i det Europeiska rådet... under direkt hot - Grunden för Europarådet har naturligtvis inget med evolutionsfrågor att göra. Om "grunden" för Europeiska rådet utgörs av evolutionstro bör den lösa sanden snabbt grävas ur och ersättas med fastare grund. Fria människor väljer själv sin värdegrund helt utan politikers inblandning. Och vi tror dessutom att endast sanningen kan göra människor fria. Denna frihet hotas nu öppet av Europarådet med sin oblyga resolution. Eller antyder hotbilden kanske att vi närmar oss apokalypsen, kanske till ett stadie i Bibelns Uppenbarelsebok som betecknas av ett sammansatt politiskt /socialt /ekonomiskt /religiöst system som, på ett till synes lagligt sätt, försöker utöva sådant inflytande och allomslutande kontroll av medborgarna att det på ett indirekt sätt möjliggör styrning av människors tankesätt och övriga levnadsvillkor? Hm, Europarådet inbjuder oss här till att tänka de största av tankar, och att vakna upp och upptäcka att Makten plötsligt känner sig hotad! Än en gång upplevs tankefriheten hos de fridsammaste, men mest oregerliga av medborgare, som ett "hot". (Dan 3:17,18) (RIL)
  • reagera innan det är för sent. - Om man hade reagerat när skapelseberättelsen skrevs av Moses, eller när kristendomen för omkring tvåtusen år sedan spred sig upp till Europa, då hade man varit ute i någorlunda god tid. Men nu reagerar Europarådet sent. Hela detta stycke utgörs naturligtvis mest av skrämselpropaganda. Det låter som om det är skrivet av en ateist som är rädd för att tappa sin tro, eller av en slarvig kristen som inte är beredd att pröva sina åsikter utan krampaktigt håller fast vid sin privata bibelsyn i stället för att pröva fakta och sina tankar. Eftersom Europarådets inte vill tillåta en fri diskussion är det naturligtvis Europarådets inställning som är den riktigt stora faran. Det blir mer och mer uppenbart att det inte är "vetenskapen" som behöver skyddas, utan snarare människans fri- och rättigheter. Reagera innan det är för sent!(MM/RIL)