Resolution 1580 (2007)/17/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • Vetenskapen erbjuder oersättlig träning... tankeskärpa - Europarådet förbiser med detta påstående om "oersättlig" träning att det finns en rad intellektuellt krävande sysslor inom t ex IT området m fl branscher, som inte alls behöver ha med vetenskap att göra på något särskilt sätt. Påståendet andas naiv och onyanserad vetenskapstro. (RIL)
  • försöker inte förklara "varför - Detta är inte sant. Vetenskapen med den definition den fått av många idag, beskriver även varför saker finns. Allting påstås ju finnas till bara p g a slump, tid och naturlagar, där mutationer under inverkan av det naturliga urvalet har gett oss allt levande. Där kom det alltså, ett försök till förklaring varför vår biologi finns till i nuvarande form (bevis saknas dock). Europarådet klarar alltså inte av att göra en korrekt uppdelning mellan tro och vetande ens när de haft gott om tid att i lugn och ro använda hela sin intellektuella tankeskärpa till att formulera sina egna tankar till denna resolution. (MM/RIL)