Resolution 1580 (2007)/16/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

16. Europeiska rådet har lyft fram vikten av undervisning om kultur och religion. Med hänvisning till åsiktsfriheten och religionsfriheten kunde kreationistiska idéer, såväl som vilka andra teologiska åsikter som helst, möjligen kunna presenteras som ett tillägg till undervisningen om kultur och religion, men de kan inte kräva vetenskaplig status.