Resolution 1580 (2007)/16/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • undervisningen om kultur och religion -- Europarådet verkar ha mycket svårt att se vad som är vetenskap. Man kallar kritik av evolutionsteorin för "kreationism", med allt det hemska som det ordet får betyda i denna resolution (t ex alla hot mot mänskligheten och att man förnekar all vetenskap), trots att vår kritik är helt normal naturvetenskaplig kritik. (MM)

Mer läsning: Fakta om vårt ursprung.

  • kreationistiska idéer... vetenskaplig status -- Frågan om Gud finns eller inte går utanför vad vetenskapen kan utforska (med vetenskapens nuvarande definitioner). Men många menar att man måste utgå från att Gud inte finns, eller att denna Gud inte har gjort någonting som kan märkas för att man skall få kalla det för vetenskap (detta trots att flera hundra miljoner kristna, över hela jorden, menar att Gud är intensivt verksam varje dag!). Men i verkligheten finns det inget "vetenskapligt" i att ha en ateistisk grundsyn (dessa förnekar bara att vissa saker som inte syns existerar, vilket inte heller logik gör, och inte ordningstalen heller m m, men vissa ateister tror att de sistnämnda existerar, men inte alla tror ens det, men då kollapsar även vetenskapen...), men ofta jämställs vetenskap med "frånvaro av Gud" (det sista är förstås ett ovetenskapligt påstående, även om det ofta mer eller mindre öppet kallas vetenskap). (MM/RIL)
  • kreationism skulle möjligen kunna presenteras ... -- Möjligen? Det låter kanske storsint av Europarådet att man ens kan tänka sig att tillåta andra kritiska synsätt, men vi har sett i andra delar av denna resolution att Europarådet helst vill ha bort vissa åsikter helt, och detta utan att ens låta dem som står för dessa åsikter komma till tals. (MM/RIL)