Resolution 1580 (2007)/15/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

15. Undervisning om alla fenomen rörande evolutionen som en grundläggande vetenskaplig teori är därför avgörande för våra samhällens och demokratiers framtid. Av den orsaken måste den anta en central plats i läroplanerna och särskilt i kursplanerna i naturvetenskapliga ämnen, så länge som den, och precis som vilken annan teori som helst, klarar av en noggrann vetenskaplig prövning. Evolution förekommer överallt, från medicinsk överutskrivning av antibiotika som uppmuntrar uppkomsten av resistenta bakterier, till överanvändning av bekämpningsmedel inom jordbruket som orsakar insektsmutationer där bekämpningsmedlen inte längre har någon effekt.