Resolution 1580 (2007)/15/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • Evolution förekommer överallt - Europarådet inser inte att de i denna punkt inte ens berör storskalig evolution (nya huvudgrupper av djur), vilket är vad evolutions/skapelsekontroversen handlar om. Och storskalig evolution har aldrig påvisats och saknar helt betydelse för "våra samhällens och demokratiers framtid". Europarådet upprepar envist och konsekvent felaktiga påståenden, tillsammans med hotbilder mot samhället och mänskligheten. Men det som Europarådet i verkligheten beskriver, förutom sin hatpropaganda mot åsiktsmotståndare, handlar om biologiska variationsmekanismer samt mutationer, som i nästa generation faktiskt minskar bakteriernas genetiska förmåga att förändra sig! (Och det är förstås inte minskning av variation som orsakar verklig storskalig utveckling av nya djurgrupper!).
  • resistenta bakterier, bekämpningsmedel - Punkt 15 är i sin helhet en oerhörd förvrängning av vad skapelsetroende anser. De biologiska processer som beskrivs här är en del av en fungerande verklighet. Men, den typen av förändringar har inte visats kunna ge någon mer märkvärdig (storskalig) evolution, som t ex uppkomsten av helt nya växt- eller djurgrupper (familjer, ordningar och mer omfattande grupper inom klassificeringen). Ingen med några som helst kunskaper betvivlar den typ av förändringar som beskrivs under denna punkt.
    Inte ens de mest aggressiva av de mer kunniga ateisterna har en sådan felaktig syn på andras åsikter som Europarådet här tillskriver de skapelsetroende med sina falska infantila påståenden! Vad är det man försöker skrämma folk till med dessa uttalanden? Och, varför tillåter man inte prövning i stället för att försöka förbjuda den?