Resolution 1580 (2007)/14/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • representanter... större religionerna... återhållsam attityd. -- Vi frågar oss när vetenskapliga sanningar börjat avgöras med majoritetsbeslut? I detta fall vill man göra så, och hänvisar till auktoriteter, i stället för att lägga fram argument. Med detta visar Europarådet åt hela världen att för dem handlar frågan i grunden mer om religion och filosofi än om sanningssökande om verkligheten. (MM/RIL)
  • Påven Benedictus - Ett intrigmakande Europaråd skäms inte ens för att söka religiöst stöd hos religiösa ledare för sin åsikt - samtidigt som man försöker läsa in en konflikt mellan dessa ledare och de skapelsetroende! Påvedömet har för övrigt sagt att människan måste vara skapad. Inte heller blir det lätt att hitta någon framträdande muslimsk eller judisk ledare som säger att evolutionsteorin är sann (i meningen utveckling under årmiljoner från en första encellig varelse). (MM)
  • evolutionsteorin "mer än en hypotes - Påståendet stämmer bra in på denna resolution, där det ganska tydligt framgår att evolutionsteorin verkligen blivit en religiös/filosofisk tanke, med fanatiska anhängare, som till priset av egen heder och anständighet vägrar låta sin tro ifrågasättas, bland annat genom att via politiska kanaler kränka och hetsa mot meningsmotståndare. (MM/RIL)