Resolution 1580 (2007)/13/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

13. Kriget mot evolutionsteorin och dess förespråkare härrör oftast från religiös extremism som är nära knutet till extrema högerpolitiska krafter. De kreationistiska krafterna äger verklig politisk makt. Faktum är, och detta har visats vid ett flertal tillfällen, att några förespråkare av strikt kreationism är ute efter att ersätta demokrati med teokrati.