Resolution 1580 (2007)/13/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

13. Kriget mot evolutionsteorin och dess förespråkare härrör oftast från religiös extremism som är nära knutet till extrema högerpolitiska krafter. De kreationistiska krafterna äger verklig politisk makt. Faktum är, och detta har visats vid ett flertal tillfällen, att några förespråkare av strikt kreationism är ute efter att ersätta demokrati med teokrati.

  • Kriget mot evolutionsteorin... extremism... högerkrafter - Här förstärker Europarådet "hotbilden" och går över till ren skrämselpropaganda. Intrigen tätnar och dramaturgin har gått över till regelrätt "krig". Nu råder plötsligt krig mot klassisk kristen tro, som omfattas av många hundra miljoner troende människor världen över. Men plötsligt väljer man att kalla klassisk biblisk kristen tro för "religiös extremism" och "extrema högerkrafter". Europarådet uttrycker sig hotfullt och visar öppet sin intolerans. (RIL)
  • kreationistiska krafterna äger verklig politisk makt - Europarådets inbillningskraft kan bli farlig för vissa medborgare. Fakta är istället att de bibeltrogna kreationisternas Herre (Jesus, inte Europarådet), sade: "Mitt rike är icke av denna världen" (Joh_18:36).
    Därför söker en bibeltrogen kristen inte politisk makt*. Men skapelsetroende verkar gärna via demokratiska metoder för att myndigheter skall besinna sig och inte missbruka sin ställning till att uttala hot och okunnigt och illasinnat förtal mot sina medborgare, utan istället sköta sina inomvärldsliga angelägenheter. (RIL)

*Politisk makt, se separat artikel Politik och demokrati i Bibeln

  • kreationism... ersätta demokrati med teokrati - Hellre än att söka världslig makt har bibeltrogna genom historien oftare varit anklagade för att inte motsätta sig diverse tyranniska världsherravälden, såsom Romarriket, inklusive dess slaveri. Men Europarådet lägger inte fram fakta eller någon som helst dokumentation som grund för sina påståenden. Den bibliska grundsynen är för övrigt vetenskaplig och den uppmanar till laglydnad under myndigheter som inte missbrukar sin uppgift och kränker och hotar sin snabbt krympande skara laglydiga medborgare. (RIL)
  • Mer om makt - Sanningen om den bibliska "staten" är att den kallas "guds rike" och om denna säger Bibeln så här: "inte heller skall man kunna säga: 'Se här är det', eller: 'Där är det.' Ty se, Guds rike är invärtes i eder." (Luk 17:21) Alla skall personligen ytterst ansvara endast inför Gud. Människor med maktbegär har i alla tider varit emot sådant, och Europarådets resolution verkar sträva efter “scientocracy”, som mest skulle likna en ateistisk stat. (MM)
  • Evolutionister med särskild smak för makt - Sanningen är vidare att diktaturer visat sig gilla evolutionsteorin kanske mest av alla. Det handlar om de extremaste politiska ytterligheterna, t ex högerkrafter som nazisterna. Även den yttersta vänstern, kommunismen, har visat sitt intresse för att bygga totalitära samhällen. I alla extremfall har evolutionsteorin haft en framträdande plats och tjänat som intellektuell ursäkt för oerhörda grymheter och massmord. (MM/RIL)
  • Europarådets rädsla - Alla de problem som Europarådet verkar vara rädd för försvinner om man, istället för hot och trakasserier, vill verka för demokrati där man får diskutera olika tankar och åsikter. Däremot hopas mörka moln än en gång över Europa om Europarådet, genom att svartmåla med falska hotbilder och med andra totalitära metoder, försöker tysta öppen debatt samt påtvinga folk grundlösa ateistiska åsikter inom vetenskapens område - där "sanningarna" hela tiden förändras, men som trots det inverkar även på en mängd andra områden. (MM/RIL)