Resolution 1580 (2007)/12/sv

From Rilsource

Jump to: navigation, search

12. Vår moderna värld är baserad på lång historia där utvecklingen av vetenskap och teknologi utgör en viktig del. Det vetenskapliga angreppssättet är dock fortfarande inte väl förstått, och detta riskerar att uppmuntra till utveckling av alla sorters fundamentalism och extremism. Det totala förkastandet av vetenskap är definitivt ett av de allvarligaste hoten mot mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Personal tools