Resolution 1580 (2007)/11/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

11. Evolution är inte enbart en fråga om utvecklingen av människor och populationer. Att förneka den kan ge allvarliga följder för utvecklingen av våra samhällen. Framsteg inom medicinsk forskning, inriktad på att bekämpa infektionssjukdomar såsom Aids, är omöjliga om alla evolutionsprinciper förnekas. Man kan inte fullt ut bedöma riskerna med den betydande minskningen av biologisk mångfald och klimatförändringar om evolutionens mekanismer inte är förstådda.