Resolution 1580 (2007)/10/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

10. Kreationismen gör anspråk på att ha strikt vetenskaplig grund. I verkligheten är de av kreationisterna använda metoderna av tre slag: rent dogmatiska/tvärsäkra påståenden, förvrängning av vetenskapliga citat, ibland illustrerade med magnifika fotografier; samt uppbackning från mer eller mindre kända vetenskapsmän, av vilka de flesta inte är specialister inom dessa frågor. På dessa sätt försöker kreationisterna vädja till icke-specialister och sprida tvivel och förvirring i deras tankevärld.