Resolution 1580 (2007)/10/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • I verkligheten är... kreationisterna dogmatiska... förvrängning -- Detta stycke syftar endast till att misskreditera dem som inte delar evolutionisternas tro. Återigen dyker ett svepande uttryck upp som visar att Europarådet saknar egna argument; man säger "ibland illustrerade med magnifika fotografier". Skapelsetroende i Sverige har anklagats för att vinna sina debatter/diskussioner, dels genom förvrängningar (vilket man påstår i texten), men även för att de 1) är för vackra*(!), 2) har för bra argument* eller 3) är oerhört pålästa! Och nu får vi inte heller visa magnifika foton i vår argumentation! (MM)

* Vackra, bra argument: se http://fof.se/?id=_diskutera/trad.lasso%7C06303, längst ner på sidan.

  • de flesta inte specialister -- Det finns naturligtvis mängder av skapelsetroende forskare som är specialister på sina områden. Detta finns oerhört väl dokumenterat, fullt öppet (se t ex denna länk). Påståendet är alltså en fullständig lögn eller total okunskap. (MM)
  • Listor med skapelsetroende vetenskapsmän
  • sprida tvivel -- Om en kristen inte verkar lida av tvivel, då riskerar han att kallas för fanatiker. Då Europarådet vill förhindra att man får presentera kraftiga argument, som ofelbart sprider tvivel om evolutionsteorins trovärdighet, betyder det då att man hellre ser en okritisk fanatisk evolutionstro växa fram? (RIL)
  • förvirring i deras tankevärld -- Det är precis tvärtom! Under punkt 9 (med flera tidigare punkter) har vi visat hur Europarådet med sina stora och oerhört klumpiga fötter själv är den som grumlar de klaraste vatten och skapar förvirring i debatten! Vi vill i stället att alla människor skall få se alla vetenskapliga fakta (även dem som man nu försöker dölja eller prata bort), så att alla själv får en chans att dra sina slutsatser. Vad är det Europarådet vill försöka dölja genom sitt oblyga förtal?!(RIL)