Resolution 1580 (2007)/1/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

1. Målsättningen med denna resolution är inte att ifrågasätta eller att bekämpa en trossats - religionsfriheten tillåter inte det. Målsättningen är att varna mot vissa tendenser att framföra en trossats som vetenskap. Det är nödvändigt att separera tro från vetenskap. Det är inte fråga om en motsättning. Vetenskap och tro måste kunna samexistera. Det är inte fråga om att sätta tro och vetenskap mot varandra, men det är nödvändigt att förhindra att tro motsätter sig vetenskap.