Example:Skapelsekosmologi löser rymdsondsproblem/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Originalartikel: "Creation Cosmologies Solve Spacecraft Mystery"[1]
av D. Russell Humphreys, Ph.D.*


ICR-top menu banner right-small.png Från INSTITUTE for CREATION RESEARCH
Översättning av originaltext från ICR

En banbrytande ny teknisk rapport[1] visar att flera kreationist-kosmologier kan förklara "Pioneer-avvikelsen," ett flera decennier gammalt mysterium för långväga rymdfarkoster. Big Bang teoretiker kan inte använda denna lösning trots att de inte har hittat någon alternativ förklaring de kan enas om. Sålunda utgör Pioneers data bevis mot Big Bang och för ett bibliskt ungt universum.

(translated Swedish text here)
Referenser

  1. 1.0 1.1 Humphreys, D. R. 2007. Creation Cosmologies Solve Spacecraft Mystery. Acts & Facts. 36 (10): 10.