Ardipithecus (Ardi) än en gång/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Ardipithecus (Ardi) än en gång

En återvunnen ap-människa

Av Dr Carl Wieland
Publicerad: 5 October 2009(GMT+10)


Cmi.logo.png Från Creation Ministries International
översättning av originaltext hämtad från CMI

Foto: Suwa, et al., Science 326 (5949), 2 oktober, 2009, DOI: 10.1126/science.1175825.
Ardipithecus ramidus skalle. Det verkar som den senaste omgången av publicerade artiklar gör mödosamma ansträngningar att fastställa dess anatomiska parametrar så exakt som möjligt. Men en så starkt fragmenterad och ofullständig skalle, till exempel, lämnar stort utrymme för spekulation och förutfattade meningar vid tolkning. Ardis hjärna uppskattades vara ännu mindre än en Shimpans.

Ardi handlar mest om att lösa interna frågor inom en gemenskap av redan "sanna troende" på människans evolution. Ardipithecus är i verkligheten mer olik både apor och människor än man tidigare trott. En känd evolutionist, Tim White, säger att Ardipithecus inte är den gemensamma förfadern till apor och människor, och fortsätter; "men det är det närmaste vi någonsin har kunnat komma". En så starkt fragmenterad och ofullständig skalle som Ardis lämnar stort utrymme för spekulation. Tidningar och nyhetssidor är fulla av påståenden om vad vissa fortfarande tror är en "ny" kandidat för en evolutionär förfader till människan. Benämnd Ardipithecus ramidus (ofta bara "Ardi") förklarar de flesta artiklar att det i verkligheten är en mycket detaljerad ny analys av en fossil som har funnits i flera år, men fortfarande rings telefonerna varma av betänksamma kreationister eller skadeglatt triumferande skeptiker. Detta är kanske inte förvånande, med tanke på den journalistiska frestelsen att köra med rubriker som "Före Lucy kom Ardi, en ny tidigaste Hominid funnen" även om artikeln själv upplyser om att benbitarna upptäcktes redan 1994![1] I själva verket har det hittills varit få påståenden om att detta "bevisar evolutionen", det är mer en fråga om att försöka samla poäng och lösa interna frågor inom en gemenskap av redan "sanna troende" på människans evolution, även om det finns mycket evolutionärt surr framför allt i media.

Vi undviker normalt att reflexartat ge ifrån oss förhastade reaktioner, men eftersom vi redan skrivit ganska detaljerat om denna samma Ardipithecus under loppet av 15 år tyckte vi att besökarna på creation.com borde få åtminstone denna snabba respons på "nyheterna" (som inte är avsedd vara en detaljerad analys) på ett övergripande plan, och särskilt hänvisa till de tidigare artiklarna för att man bättre skall kunna förstå vad som rapporteras.

Vi föreslår att du före genomläsning klickar dig fram till och noggrant läser Dr Jonathan Sarfatis artikel om denna varelse från Journal of Creation 2001 och som var på omslaget till Time Magazine detta år: se Time's påstådda ape-man trissas upp (igen)!

De flesta läsare av rubrikerna är omedvetna om hur de fossila benbitarna var utspridda över avstånd längre än 1 ½ kilometer!

Även om ett enormt arbete nu har övergått till att lappa ihop och analysera fyndet så är de flesta läsare av tidningsrubrikerna omedvetna om hur de fossila bitarna var utspridda över ett avstånd större än 1 ½ kilometer! Se Dr Don Battens rapport från 1994 i Journal of Creation, Australopithecus ramidus - 'En felande länk"? Observera att namnen både på Journal (då TJ) och varelsen (då Australopithecus, senare Ardipithecus) har förändrats sedan dess, men det är samma fynd som nu syns i rubrikerna.

De senaste påståendena är bland annat att Ardipithecus är mer olik både apor och människor än man tidigare trott. För någon som redan tror på evolutionen, förstärker detta den tämligen okontroversiella slutsatsen att om Ardipithecus är den mänskliga linjen, då utvecklades människor inte från en shimpans-liknande förfader, utan snarare från en gemensam förfader som inte liknar dagens människor och schimpanser. Även om jag var en evolutionstroende sä är detta knappast den sortens saker som motiverar påståenden sådana som "Revolutionerar vår kunskap om människans evolution".[2]

Lägeskarta som visar var den ursprungliga A. Ramidus fossila lämningar påträffades i Aramis och Adgantoli avrinningsområden i Mellanöstern Awash område i Etiopien. Klicka för att förstora.

Våra artiklar i detta ämne har redan i åratal påpekat, med hänvisning till detaljerade arbeten av evolutionistiska anatomer som Charles Oxnard, att det finns en bred grupp av nu utdöda fossila varelser som är mer olika både moderna apor och moderna människor än dessa är till varandra. Oxnards slutsats var att australopithecines (den huvudsakliga beståndsdelen i denna grupp) inte var i människans [utvecklings]linje. Vi håller med honom, utan att förvåna. Även Ardipithecus tycks tillhöra denna grupp, och faktum är att då detta mycket splittrade exemplar först upptäcktes i mitten av 1990-talet, placerades det ursprungligen i samma släkte, och kallades Australopithecus ramidus. Tim White, chef för Human Evolution Research Center vid University of California, Berkeley, säger att Ardipithecus inte är den gemensamma förfadern till apor och människor. Men, säger han, "det är det närmaste vi någonsin har kunnat komma".

Besitter Ardi egenskaper som tyder på en mer upprätt hållning än moderna apor? Troligen, till och med mycket troligt. Men det gjorde även australopithecines/Homo habilis. Och båda grupperna hade också funktioner som gör dem lämpade för ett liv även i träden. Och Datortomografi av Australopithecus skallar visar att organen i balans ("halvcirkelformade kanaler") var placerad på ett sätt som skiljer sig från vad som krävs för en varelse som vanligen går upprätt.

En artikel i Nature 1995 uppgav att det var "möjligt att [Ardipithecus] varken är förfader till mänskligheten eller schimpanser..." ... ingenting har egentligen förändrats sedan dess.

I korthet, betydelsen av Ardi kan tolkas inom antingen evolutionära eller skapelsetrons ramar, och de senaste analyserna av dessa återvunna ben och påståenden verkar inte lägga någon vikt alls vid anspråk vardera sidan. Som anförts på annat håll, uppgav en artikel i Nature 1995 att det var "möjligt att Australopithecus [nu Ardipithecus] ramidus varken är förfader till mänskligheten eller av schimpanser...".[3] Och indikationerna tyder på att ingenting egentligen har förändrats sedan dess.

En utförlig artikel i CMIs Journal of Creation (då fortfarande kallad TJ) av dr Joseph Mastropaolo kallades "Ett objektivt förfaderstest av fossila ben" och gällde en statistisk anatomisk analys av ben från Ardipithecus ramidus kadabba(en underart av den som nu visas upp). Sammanfattningen punkt förtjänar att citeras i sin helhet:

"Sammanfattningsvis visar resultaten av denna objektiva statistiska undersökning att AME-VP-1/71-benen hade föga likhet med mänskliga ben, att de var olika babian-ben, och att de var mest olika schimpansens ben. Babianbenen liknande schimpansens och olika människors ben. Schimpansen var mest olik människor. Mänskliga ben hade ingen likhet med ben från mindre eller större apor. Därför visar dessa objektiva förfadersanalyser av fossila ben att slutsatserna av Haile-Selassie och Robinson, om att Ardipithecus ramidus kadabba var en förfader till apor och människor som gick på två ben, är långsökta spekulationer".

För ytterligare information om påstådda apmänniskor (som hör till samma breda kategorier varje gång) och hur du i ditt eget och dina bekantas tänkande bör handskas med nästa "tidningsanka", spendera tid på "Frågor och svar"-sidorna om apmänniskor på creation.com och sprid ordet. Visa folk till solida publikationer som Journal of Creation - och bidra med att beväpna och utrusta Guds folk mot alla dessa angrepp av denna sorts jippon och hype!

Referenser

  1. AP report, 1 October 2009
  2. Ref. 1, citing C. Owen Lovejoy of Kent State University.
  3. Gee, H., Uprooting the human family tree, Nature 373(6509):15, 5 January 1995.