Svenskt träd äldre än universum?/sv

From RilSource
< Svenskt träd äldre än universum?
Revision as of 04:25, 2 October 2012 by imported>RIL
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search
av Carl Wieland
Cmi.logo.png Från Creation Ministries International
översättning av originaltext hämtad från CMI

Svenskt träd äldre än universum?

En närmare titt på ett påstående om världens äldsta träd - som påstås vara av äldre datum än den bibliska skapelsen.

Foto Wikipedia

Är gran äldre än skapelsen?

Ett kluster av träd som upptäckts i bergen i Västsveriges påstås vara de äldsta levande träden i världen. Med den hävdade "åldern" om 8.000 år skulle träden (ironiskt nog kallade 'Norska granar') inte bara funnits tusentals år före det bibliska datumet för den globala översvämningen, utan omkring 2.000 år före tiden för själva skapelsen.

Van som man är av "åldersanspråk" om miljontals år, kanske man frestas att här säga, "Så vadå?" När allt kommer omkring så motsäger påståendet Bibeln med endast ett par tusen år eller så.

Men anledningen till att vi svarar på denna artikel är att de flesta läsare av det i mediaartikeln trumpetade påståendet 1 är benägna att automatiskt anta att åldern har bestämts genom att räkna årsringarna. Den processen verkar vara ett idiotsäkert sätt att bestämma åldern, ett sätt med betydligt färre antaganden och osäkerheter än vid radiometriskt datering.

File:Citat
Och i motsats till påståendena av vissa biblioskeptiker behöver Bibelns påståenden klara granskning mot verkliga data (vilket den också gör). Om bibeln tog miste i sina faktiska påståenden om historia, hur skulle man då kunna lita på dess påståenden om vår eviga bestämmelse?

Och i motsats till påståendena av vissa biblioskeptiker, behöver Bibelns påståenden klara granskning (vilket den också gör) mot verkliga data. Om bibeln tog miste i sina faktiska påståenden om historia, hur skulle man kunna lita på dess påståenden om vår eviga bestämmelse (jmfr Johannes 3:12)?

Så vad är det frågan om?

Det har redan konstaterats att ett träd kan avsätta mer än en "årlig" ring per år. Men hursomhelst, när man noga undersöker artikeln verkar det som att åldern inte har bestämts med trädringsdatering utan med kol-datering - med alla dess välkända felkällor, för att inte tala om antaganden.

C14-datering av levande träd?

Men även detta är lite anmärkningsvärt. Hela metodologin med kol-14 metoden inbegriper att organismen har dött och inte längre kan utbyta kol med sin omgivande miljö. Så ett prov "dateras" utgående från tiden för organismens död som utgångspunkt. Så hur kan ett levande träd visas ha dött för 8000 år sedan?

Foto stock.xchng

Räkning av årsringarna visar att Sequoias i Kalifornien, även känd som jätte redwoodträd, innehåller några av världens äldsta kända levande träd. Dessa senaste svenska påståendena dateras inte med trädringar.

Svaret på denna uppenbara gåta föreslås av kommentaren i samma artikel att "en enda trädstam kan bli högst omkring 600 år gammal". Med andra ord, det finns inget levande exemplar som har "daterats" (på något sätt) som varandes mer än 600 år. I artikeln anges också att "granarna hade överlevt genom att trycka ut en annan stam så snart den gamla dog." Med andra ord, träden klonade sig. Detta tyder på att dateringen försökte fastställa när den första av de numera döda träden i detta kluster, den första stammen av de som lever nu (vilka alltså är mindre än 600 år gamla), inledde processen. Naturligtvis innebär detta en mycket mer indirekt uppsättning antaganden. Och, vilket skulle haft betydelse, , innefattade kol-14-dateringen bara ett dött exemplar. 2

En annan artikel om samma upptäckt tycks bekräfta allt detta, att åldern kommer inte från trädringsdatering utan från den mycket skakigare kol-14-metoden. 3 Den uppgiften hänvisar till ännu äldre datum (9550 år) och gör det tydligt att detta resultat var från träbitar upphittades under de levande träden, inte prov från dem. Den bekräftar också att prover med de gamla datumen hade samma genetiska material som de nu levande träden (dvs. de var kloner).

File:Citat:
Med hänsyn tagen till den tillfälliga extra ringen per säsong, passar alla trädringsåldrar för jordens äldsta träd med tanken att alla träd som växer på planeten dödades eller blev uppryckta med rötterna av Noa flod för omkring 4.500 år sedan.

Det finns levande träd som är tusentals år gamla, som Kaliforniens jätte-redwoods. Men dessa är i själva verket bra bevis för den globala översvämningen. Varför det? Därför att om något har överlevt några tusen år så verkar det inte finnas något skäl för att några av dem inte fortfarande skulle vara vid liv efter, säg 10 eller 20 tusen år. Men det finns inga träd som är så gamla. Med hänsyn tagen till den tillfälliga extra ringen per säsong, passar alla trädringsåldrar hos jordens äldsta träd med tanken att alla träd som växer på planeten dödades eller blev uppryckta med rötterna av Noa flod för omkring 4.500 år sedan.

Det vi kan lära av detta är att när saker och ting ser ut som om de motsäger Bibeln, så är det alltid värt att ta en närmare titt. Särskilt om det är något som tas upp i populär- media.

Relaterade artiklar

Ytterligare läsning

Källor

  1. Swedish Spruce May Be World’s Oldest Living Tree, 14 April, 2008.
  2. This is reminiscent of another time when the media trumpeted an ancient tree, growing in Tasmania, Australia, allegedly 10,000 years old—there too, it was not tree-ring dating that gave rise to the age at all. Se Living tree ‘8,000 years older than Christ’ (?) , Creation 17 (3) :26-27, 1995.
  3. World’s oldest living tree discovered in Sweden