Resolution 1580 (2007)/6/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

Template:View.basepage

  • tillväxt av tankesätt... vår plats i universum. -- Tro på skapelse är inte fråga om "tillväxt av tankesätt". I stället är det tvärtom så att i den urgamla etablerade judisk-kristna världsbilden hade människan redan i historiens begynnelse en ansvarsfull och betydelsefull plats i universum. Men något motsvarande finns det inte grund för i den snabbt växande evolutionstiskt ateistiska synen. Den kristna synen kan alltså inte gärna växa sig större, eftersom den alltid varit den största möjliga, nämligen att människan redan från början (enligt bibeln) sattes till att förvalta hela skapelsen! (MM/RIL)
  • tankesätt... utmanar etablerad kunskap - Denna kommentar visar på den bräckliga grunden för resolutionen; det handlar om vårt ursprung, men det är svårt att veta någonting med säkerhet om just ursprung (något som redan har hänt är särskilt svårt att studera med vetenskapliga metoder!). Men trots detta kallar man det "kunskap" som om ofelbarheten i historisk kunskap vore något självklart. Men skapelsetroende angriper inte kunskap, däremot ifrågasätts en mängd tolkningar av kunskap.(M)
  • vårt ursprung - Allt som handlar om vårt ursprung är religion, eftersom anledningen att vi finns till är själva grunden för religionen - dvs var vi kommit ifrån. Men de enda som inte kan acceptera olika tolkningar av vårt ursprung är ateister, för då kan de inte längre vara ateister. Kristna kan däremot ha lite olika åsikter, mer eller mindre väl grundade, och kan fortfarande vara kristna. (M)