Resolution 1580 (2007)/4/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

4. Den främsta måltavlan för nutida kreationister, av vilka de flesta har kristen eller muslimsk tro, är utbildningen. Kreationister inriktar sig på att säkerställa att deras idéer finns med i skolornas kursplaner i naturvetenskapliga ämnen. Kreationism kan emellertid inte göra anspråk på att vara en vetenskaplig disciplin.