Resolution 1580 (2007)/4/sv

From RilSource
< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 18:36, 15 December 2007 by imported>RIL (1 revision(s))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

4. Den främsta måltavlan för nutida kreationister, av vilka de flesta har kristen eller muslimsk tro, är utbildningen. Kreationister inriktar sig på att säkerställa att deras idéer finns med i skolornas kursplaner i naturvetenskapliga ämnen. Kreationism kan emellertid inte göra anspråk på att vara en vetenskaplig disciplin.