Resolution 1580 (2007)/20/sv

From Rilsource

< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 20:56, 15 December 2007 by RIL (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

20. Rådet välkomnar det faktum att 27 vetenskapliga akademier i Europeiska rådets medlemsstater, i juni 2006, skrev på en deklaration om undervisning om evolution, och uppmanar de vetenskapliga akademier som inte redan gjort det att skriva på deklarationen.

Personal tools