Resolution 1580 (2007)/19/sv

From RilSource
< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 18:36, 15 December 2007 by imported>RIL (1 revision(s))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

19. Parlamentsrådet riktar därför en allvarlig uppmaning till medlemsstaterna, och särskilt dess utbildningsmyndigheter, att: