Resolution 1580 (2007)/17/sv

From RilSource
< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 18:36, 15 December 2007 by imported>RIL (1 revision(s))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

17. Vetenskapen erbjuder oersättlig träning i intellektuell tankeskärpa. Den försöker inte förklara "varför saker finns" utan istället hur saker fungerar.