Resolution 1580 (2007)/14/sv

From RilSource
< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 18:36, 15 December 2007 by imported>RIL (1 revision(s))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

14. Alla ledande representanter för de största monoteistiska [en enda gud] religionerna har antagit en mycket mer återhållsam attityd. Påven Benedictus XVI, som exempel, såväl som sin föregångare påve Johannes Paulus II, prisar vetenskapens roll i utvecklingen av mänskligheten och erkänner att evolutionsteorin är "mer än en hypotes".