Resolution 1580 (2007)/14/sv

From RilSource
< Resolution 1580 (2007)
Revision as of 20:35, 14 December 2007 by imported>RIL (Dölj redirect)
Jump to navigationJump to search

14. Alla ledande representanter för de största monoteistiska [en enda gud] religionerna har antagit en mycket mer återhållsam attityd. Påven Benedictus XVI, som exempel, såväl som sin föregångare påve Johannes Paulus II, prisar vetenskapens roll i utvecklingen av mänskligheten och erkänner att evolutionsteorin är "mer än en hypotes".