Difference between revisions of "Resolution 1580 (2007)/14/sv"

From RilSource
Jump to navigationJump to search
imported>RIL
(Dölj redirect)
imported>RIL
m (1 revision(s))
 
(No difference)

Latest revision as of 18:36, 15 December 2007

14. Alla ledande representanter för de största monoteistiska [en enda gud] religionerna har antagit en mycket mer återhållsam attityd. Påven Benedictus XVI, som exempel, såväl som sin föregångare påve Johannes Paulus II, prisar vetenskapens roll i utvecklingen av mänskligheten och erkänner att evolutionsteorin är "mer än en hypotes".