Resolution 1580 (2007)/12/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

12. Vår moderna värld är baserad på lång historia där utvecklingen av vetenskap och teknologi utgör en viktig del. Det vetenskapliga angreppssättet är dock fortfarande inte väl förstått, och detta riskerar att uppmuntra till utveckling av alla sorters fundamentalism och extremism. Det totala förkastandet av vetenskap är definitivt ett av de allvarligaste hoten mot mänskliga och medborgerliga rättigheter.

  • totala förkastandet av vetenskap -- Vi har sett detta förr - efter omständiga antydningar om den begränsade fattningsförmågan hos vissa grupper, växlar man plötsligt spår och häver ur sig att någon "totalt förkastar vetenskap". Detta trots att Europarådet borde vara väl informerad om att frågan egentligen handlar om vårt ursprung, om hur allt blev till, och inte som detta genomfalska påstående gör gällande, om ett totalt förkastande av vetenskap. (MM/RIL)
  • inte... förstått... riskerar att uppmuntra... fundamentalism och extremism -- Alla åsikter som inte gillas kan numera helt grundlöst dumstämplas eller "farligstämplas" genom att klassificeras som "icke vetenskapliga". Detta är alltså den nya "hemliga kod" som ger tillträde till medborgerliga rättigheter samt öppnar maktens korridorer endast för dem som har de "rätta" åsikterna. Alla som vill ha ett öppet samhälle borde stå upp och protestera mot ett uttalande som detta! (MM/RIL)
  • allvarligaste hoten mot mänskliga och medborgerliga rättigheter -- Det är tvärtom så att Europarådet här gör ett öppet hotfullt uttalande, som helt skamlöst avser att smutskasta och hetsa mot en av sina sista laglydiga medborgargrupper. Och detta gör man öppet samtidigt som Europas förstäder, där sekulära politiska omsorgsprogram för länge sedan havererat, härjas av kriminella gäng som bedriver beskyddarverksamhet, alltmedan poliser undviker att köra in i vissa områden. Vi talar om en alltmer destruktiv ungdomskultur, fylld av existentiell ångest samt ett gatuvåld som tilltar och allvarligt begränsar hederliga medborgares rättigheter och rörelsefrihet. Men med ett sådant här exempellöst hyckleri av Europarådet, och med dess avsiktliga smutskastning av andras åsikter, står vi på tröskeln till ett fullständigt totalitärt samhälle. (MM/RIL)