Resolution 1580 (2007)/11/cmt/sv

From RilSource
Jump to navigationJump to search

11. Evolution är inte enbart en fråga om utvecklingen av människor och populationer. Att förneka den kan ge allvarliga följder för utvecklingen av våra samhällen. Framsteg inom medicinsk forskning, inriktad på att bekämpa infektionssjukdomar såsom Aids, är omöjliga om alla evolutionsprinciper förnekas. Man kan inte fullt ut bedöma riskerna med den betydande minskningen av biologisk mångfald och klimatförändringar om evolutionens mekanismer inte är förstådda.

  • förneka... allvarliga följder för utvecklingen - Europarådet verkar helt sakna kunskap om vad frågan gäller. Ingen skapelsetroende med några som helst kunskaper förnekar de former av variation, även genom försämringar av gener genom mutationer, som nämns här (variationer och genetiska försämringar som vissa kallar för "utveckling", eller evolution, ett gummibegrepp som numera täcker in nästan vad som helst, oberoende av vad man observerar). Men, eftersom udden i detta uttalande och hela denna resolution är riktat mot skapelsetroende skapar man intryck av att skapelsetroende har sekteristiska och avvikande åsikter. Detta är ren skrämselpropaganda, som inte har något med verkligheten att göra. (M)
  • riskerna... om evolutionens mekanismer inte är förstådda - Biologins variationsmekanismer förstås ungefär lika bra av både skapelsetroende och evolutionstroende (skapelsetroende har dock fördelen av att även förstå grundläggande konstruktionsprinciper typiska för skapelse). De största skillnaderna ligger i att evolutionstroende inte erkänner skillnaden mellan variation, försämring (mutationer) respektive påstådd utveckling av ny genetisk information (vilket aldrig har påvisats i verkligheten). När detta klarnar för den evolutionstroende återstår för evolutionisten endast att antingen börja tro på skapelse eller att börja angripa åsiktsmotståndaren istället för dennes argument (verkliga naturobservationer pekar nämligen på skapelse). (M)
  • Om att "mekanismer inte är förstådda" - Trots att Europarådet underkänner andras förståndsgåvor är det i verkligheten Europarådet som inte klarat av att förstå att det existerar inte någon specificerad fungerande evolutionsprincip som visar på förmåga att skapa ny genetisk information! Men Europarådet erkänner att en "betydande minskning av den biologiska mångfalden pågår (den ökar alltså inte). Även nere på genetisk nivå kan vi observera att endast motsatsen pågår, dvs en minskning och nedgång, och försämring av det genetiska materialet. Detta betyder att ingen storskalig utveckling (evolution) förekommer i verkligheten. Skapelsetroende refererar alltså till observationer av verkligheten vilka ständigt motsäger evolutionstro. Denna resolution visar tydligt att inte alla biologins "mekanismer är väl förstådda" bland Europas parlamentariker. (RIL)