Main Page/sv

From Rilsource

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
m
Line 23: Line 23:
* [[Rapid erosion in Grand Canyon/en|Rapid erosion in Grand Canyon]], exposing misrepresentation of Steven Austin (endast på engelska)
* [[Rapid erosion in Grand Canyon/en|Rapid erosion in Grand Canyon]], exposing misrepresentation of Steven Austin (endast på engelska)
-
* [[Resolution 1580 The dangers of creationism in education/sv|Faran med skapelsetro i utbildningen]] - Europarådets Resolution 1580 (2007)
+
* [[Resolution 1580 Farorna med skapelsetro inom utbildningen/sv|Farorna med skapelsetro i utbildningen]] - Europarådets Resolution 1580 (2007)

Revision as of 22:16, 13 November 2008

Rilsource - publicering av källmaterial

Rilsource lagras källmaterial såsom originaltexter och böcker och ingår i konceptet kring Rilpedia och Rilbible.Senaste artiklarna

Grand Canyon


Relaterade projekt


Rilsource

Varför här men inte på Rilpedia? - Ett uppslagsverk som Rilpedia innehåller normalt inte källmaterial. I uppslagserket sammanfattar man källmaterial och refererar till källan, som kan placeras här eller på annan webb-plats.

Kontakt

  • Se kontaktsida på Rilpedia. Om du har material att publicera kan redaktionen kontaktas även via inlägg på vårt diskussionsforum.
Personal tools