Days of Praise:Svärdet

From Rilsource

Revision as of 16:50, 4 August 2010 by RIL (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

<< Prev Introduction translate Next >>

Svärdet 

"Tro inte att jag har kommit för att sända frid på jorden: Jag kom inte för att sända frid, utan svärd."  (Matteus 10:34) 

Det kristna livet är ett liv i krig, och den kristna soldaten måste vara en skicklig krigare om han ska överleva och vinna.  I texten undervisade Jesus att ett fridfullt liv inte skulle vara den kristnes lott, utan ett liv fyllt av fäktkonst istället. 

Det första "svärd" som nämns i Gamla Testamentet var inte ett svärd av metall, utan ett "flammande svärd som svängdes åt alla håll för att vakta vägen till livets träd" (Första Moseboken 3:24).  Likaså utgörs det sista svärdet som nämns i Nya Testamentet av "svärdet av honom som satt på hästen, vars svärd utgick från hans mun" (Uppenbarelseboken 19:21).  Detta är det brinnande svärd med vilket "syndens människa" (2 Tess 2:3) kommer att besegras "som Herren skall förtära med sin muns anda, och skall förinta med det starka ljusskenet av sin ankomst" (v.8).  "Han skall slå jorden med sin muns stav, och med sina läppars anda skall han dräpa de ogudaktiga" (Jes 11:04). 

Det mäktiga "Herrens ord" genom vilket "himlarna har skapats" (Ps 33:6) är fortfarande ett flammande svärd, som vänder sig åt alla håll, ty ut "ur hans mun gick ett skarpt tveeggat svärd" (Uppenbarelseboken 1:16) så som John såg honom i den härlighet Han besitter nu. 

Dessutom kan vi svinga samma svärd genom Hans Ande, ty "Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd... domare över hjärtats tankar och uppsåt "(Heb 4:12). 

Den kristna rustningen, som den beskrivs i Efesierbrevet 6:13-17, utgörs av idel försvarsvapen med ett enda undantag för den andäktiga användningen av "Andens svärd som är Guds ord" (v.17).  I denna underbara text, är det talade "Guds ord" i sikte - svärdet tillämpat, på vardera eggen, svängandes åt alla håll, undersökande exakt när och var det behövs i varje sammanstötning i varje strid i den kristna krigföringen. 

HMM, www.icr.com

Personal tools